Doradztwo w budowani u skutecznego Marketingu B2B

Pomagamy firmom funkcjonującym w modelu B2B, w budowaniu i prowadzeniu skutecznych kampanii marketingowych, mających na celu maksymalizację potencjału sprzedażowego dla klientów biznesowych. Budowanie opieramy o wcześniej wypracowaną strategię promocyjną, natomiast przy prowadzeniu kampanii kierujemy się sygnałami i odpowiedzią na pierwsze kampanie z rynku, poprzez wyspecjalizowane systemy analityczne.

Nasze działania składają się z:

• Analizy i diagnozy
• Wypracowania i przygotowania rozwiązań
• Wdrożenia

Każdy z etapów jest samodzielnym elementem, jest więc oddzielnie wyceniany.
Uwaga: Etap analizy i diagnozy w przypadku start-up ma charakter analizy środowiska biznesowego i połączony jest etapem Wypracowania i przygotowania

 1. 1

  Analiza i diagnoza

  Analiza i diagnoza dotyczą:
  - Analiza procesu sprzedażowego (określenie jego mocnych i słabych stron);
  - Audytu dotychczasowych działań marketingowych, połączony z analizą wyników finansowych;
  - Audytu stosowanych narzędzi;
  - Szczegółowej analizy danych liczbowych;
  - Audytu struktury tekstu;
  - Audytu kanałów komunikacyjnych. 2. 2

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań odbywają się poprzez:
  - Weryfikację, uaktualnienie i akceptację procesu sprzedaży;
  - Wypracowanie Buyer-Persony;
  - Określenie razem z działem handlowym, niezbędnych z ich perspektywy narzędzi wspierających proces sprzedażowy;
  - Wybór konkretnych narzędzi wspierających proces marketingu i sprzedaży;
  - Określenie KPI i ujęcie ich w raportach;
  - Wypracowanie procesu Customer Care
  - Wypracowanie struktury kampanii online/offline wraz ze wskazaniem konkretnych narzędzi/miejsc ekspozycji.
  - Określenie podstawowych obszarów komunikacji organicznej, prowadzonej przez Brand


 3. 3

  Wdrożenie

  Wdrożenie odbywa się poprzez:
  - Akceptację wypracowanego we wcześniejszym etapie planu wdrożenia
  - Działania podejmowane zgodnie z przyjętym planem
  - Analizę wskaźników
  - Wsparcie we wdrożeniu narzędzi (min. Lead Generation)
  - Korektę
  - Ostateczne wdrożenie

Jesteś zainteresowany?

Doradztwo w budowani u skutecznego Marketingu B2B to jeden z obszarów, w którym wszystkim nowym klientom przysługuje bezpłatna konsultacja. Jeśli szukasz skutecznego wsparcia w tym zakresie - napisz do nas.

BEZPŁATNA KONSULTACJA