Doradztwo w budowaniu Modelu Biznesowego

Pomagamy firmom w tworzeniu oraz aktualizowaniu Modelu Biznesowego. Analizując dziewięć obszarów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania firmy wspólnie optymalizujemy obecny model lub budujemy nowy. Cała aktywność ma na celu osiąganie coraz lepszych wyników finansowych oraz budowanie przewagi konkurencyjnej.

Nasze działania składają się z:

• Analizy i diagnozy
• Wypracowania i przygotowania rozwiązań
• Wdrożenia

Każdy z etapów jest samodzielnym elementem, jest więc oddzielnie wyceniany.
Uwaga: Etap analizy i diagnozy w przypadku start-up ma charakter analizy środowiska biznesowego i połączony jest etapem Wypracowania i przygotowania

 1. 1

  Analiza i diagnoza

  Analiza i diagnoza, jest etapem rozpoczynającym proces współpracy. Składa się z:

  - Warsztatu otwierającego, którego celem jest zapoznanie się z modelem biznesowym aktualnie funkcjonującym w organizacji. Podczas warsztatu pracujemy analizując 9 obszarów, które powinny budować model biznesowy. Badamy jaka jest propozycja wartości, do kogo jest skierowana i w jaki sposób komunikowana i realizowana. Warsztat trwa 2-3 dni;

  - Wywiadami personalnymi – rozmowami z pracownikami 1:1 Ta część analizy pozwala zbadać nastroje w organizacji i zdiagnozować rodzaj panujących relacji. Dzięki wywiadom personalnym uzyskujemy pogłębioną wiedzę o rozumieniu funkcjonowania organizacji. Badamy czy każdy z obszarów modelu biznesowego jest właściwie rozumiany. Właściwe rozumienie jest konieczne do tego by model biznesowy działał;

  - Analizie danych – ten etap służy zbadaniu danych liczbowych i wskazaniu co powinno się wydarzyć, aby model biznesowy działał efektywnie. Analizie poddane są również informacje, które zostały zebrane podczas warsztatu otwierającego oraz wywiadów personalnych. Na bazie wskazanych danych następuje proces analizy i formułowania wniosków, które prezentowane są przedstawicielom firmy.


 2. 2

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań, jest kolejnym etapem procesie budowania lub weryfikowania modelu biznesowego. Składa się on z:

  - Warsztatu kreatywnego, w który zaangażowane są wskazane z konkretnych obszarów organizacji osoby. Cele warsztatu jest wypracowanie rozwiązań, które tworząc model biznesowy skutecznie pozwolą realizować:
  o Propozycję wartości
  o Strategię
  o Wskaźniki ekonomiczne
  Warsztat trwa 2-3 dni w zależności od ilości danych. Podczas warsztatu stosowane są narzędzia kreatywne, które systematyzują cały proces tworzenia modelu biznesowego. Połączenie narzędzi z danymi z etapu analizy i diagnozy pozwalają wypracować optymalne rozwiązania dla organizacji.

  - Po warsztacie kreatywnym pracujemy w mniejszych zespołach lub indywidualne. Rozwiązania biorą pod uwagę istniejące zasoby jednak nie ograniczają się do nich. W założeniach przyjmowane są konkretne kamienie milowe dające dostęp do większych zasobów. Celem jest realizowanie celów strategicznych firmy. Rozwiązania mają być wdrożone, a nie zostać w sferze planów, które nigdy nie zostaną zrealizowane;

  - Prezentacja rozwiązań przedstawicielom organizacji;

  - Uwagi do lub akceptacja wypracowanych rozwiązań.


 3. 3

  Wdrożenie

  - Przygotowanie planu wdrożenia
  - Przygotowanie zespołu wdrożeniowego z uwzględnieniem Ambasadorów Wdrożenia
  - Przygotowanie KPI
  - Wdrażanie
  - Przy osiąganiu kamienia milowego sprawdzanie realizacji KPI
  - Korekta, jeżeli jest taka potrzeba
  - Wdrażanie
  - Szkolenie – jeżeli jest potrzebne
  - Audyt powdrożeniowy

Jesteś zainteresowany?

Doradztwo w budowaniu Modelu Biznesowego to jeden z obszarów, w którym wszystkim nowym klientom przysługuje bezpłatna konsultacja. Jeśli szukasz skutecznego wsparcia w tym zakresie - napisz do nas.

BEZPŁATNA KONSULTACJA