Doradztwo w budowaniu Strategii Marketingowej

Pomagamy firmom w budowaniu i rozwijaniu spójnego procesu promocji poprzez wypracowanie planu działań w krótszym i dłuższym horyzoncie czasu, wybranie kanałów promocji oraz sposobów reagowania na sygnały z rynku, aby zdobyć i utrzymać widoczność firmy prowadzącą do maksymalizacji potencjału jej oferty.

Nasze działania składają się z:

• Analizy i diagnozy
• Wypracowania i przygotowania rozwiązań
• Wdrożenia

Każdy z etapów jest samodzielnym elementem, jest więc oddzielnie wyceniany.
Uwaga: Etap analizy i diagnozy w przypadku start-up ma charakter analizy środowiska biznesowego i połączony jest etapem Wypracowania i przygotowania

 1. 1

  Analiza i diagnoza

  Analiza i diagnoza dotyczą:
  - Audytu dotychczasowych działań marketingowych, połączony z analizą wyników finansowych;
  - Analiza MARKI (min. Identyfikacji graficznej i jej spójności oraz komunikowanych treści)
  - Audytu stosowanych narzędzi;
  - Szczegółowej analizy danych liczbowych;
  - Audytu struktury tekstu;
  - Audytu kanałów komunikacyjnych. 2. 2

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań odbywają się poprzez:
  - Workshop z reprezentantami Klienta (przeważnie dział sprzedaży + marketingu), mający na celu walidacje wniosków wyciągniętych podczas audytu.
  - Workshop z kadrą zarządzającą – mający na celu określenie KPI
  - Opracowanie strategii marketingowej na podstawie audytu i workshop’u – strategia jest rozszerzona o badanie rynku, wzory raportów efektywności, listę narzędzi ułatwiających realizację strategii i plan wdrożenia


 3. 3

  Wdrożenie

  Wdrożenie odbywa się poprzez:
  - Akceptację wypracowanego we wcześniejszym etapie planu wdrożenia
  - Działania podejmowane zgodnie z przyjętym planem
  - Analizę wskaźników
  - Korektę
  - Ostateczne wdrożenie

Jesteś zainteresowany?

Doradztwo w budowaniu Strategii Marketingowej to jeden z obszarów, w którym wszystkim nowym klientom przysługuje bezpłatna konsultacja. Jeśli szukasz skutecznego wsparcia w tym zakresie - napisz do nas.

BEZPŁATNA KONSULTACJA