Doradztwo w budowaniu skutecznej Sprzedaży B2B

Pomagamy firmom funkcjonującym w modelu B2B, w budowaniu skutecznej sprzedaży poprzez aktualizacje lub zbudowanie strategii sprzedaży, po to by organizacja stawała się coraz bardziej profitową. Strategia obejmuje wszystkie obszary sprzedażowe w organizacji i zaczyna się audytem, a kończy wdrożeniem wypracowanych rozwiązań. Taki model współpracy gwarantuje całkowite wsparcie na każdym etapie współpracy tj. audytu, wniosków i zaleceń, wypracowania rozwiązań oraz wdrożeniu wypracowanych rozwiązań.


Nasze działania składają się z:

• Analizy i diagnozy
• Wypracowania i przygotowania rozwiązań
• Wdrożenia

Każdy z etapów jest samodzielnym elementem, jest więc oddzielnie wyceniany.
Uwaga: Etap analizy i diagnozy w przypadku start-up ma charakter analizy środowiska biznesowego i połączony jest etapem Wypracowania i przygotowania

 1. 1

  Analiza i diagnoza

  Analiza i diagnoza, jest etapem rozpoczynającym proces współpracy. Składa się z:

  - Warsztatu otwierającego, którego celem jest poznanie zasad oraz struktury sprzedażowej. Podczas warsztatu badamy jakie kanały dystrybucyjne istnieją, jak wygląda segmentacja rynku. Zestawiamy profil klienta z produktami, które firma oferuje. Badamy sposób zarządzania wg. kryterium rezultatu oraz aktywności sprzedażowej. Badamy znajomość celów postawionych przed zespołem sprzedażowym. Badamy powiązanie celów sprzedażowych z celami organizacji i ich rozumienie. Podczas warsztatu odkrywamy postawy współpracowników. W zależności od potrzeb mogą być zastosowane narzędzia Assessment Center. Praca warsztatowa odbywa się z przedstawicielami firmy i trwa 2 - 3 dni. Później kontynuowana jest zgodnie z potrzebami w mniejszych zespołach. Celem jest zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonujących w organizacji oraz modelu zarzadzania sprzedażą po to by zoptymalizować sposób działania w celu realizowania celów sprzedażowych;

  - Wywiadów personalnych – rozmów z pracownikami 1:1 Ta część analizy pozwala zbadać nastroje w organizacji i zdiagnozować rodzaj panujących relacji. Dzięki wywiadom personalnym uzyskujemy pogłębioną wiedzę o identyfikacji z organizacją oraz informacje, które odkrywają obszary do rozwoju lub obszary potrzebne a w danej chwili nie zabezpieczone. Bardzo istotnym elementem wywiadów jest zdiagnozowanie również poziomu wzajemnych oczekiwań zwierzchnik-podwładny;

  - Analizie danych – ten etap służy zbadaniu danych liczbowych i wskazaniu co powinno się wydarzyć, aby cele sprzedażowe zostały zrealizowane. Analizujemy raporty zarządcze i aktywności oraz sam proces raportowania. Analizie poddane są również informacje, które zostały zebrane podczas warsztatu otwierającego oraz wywiadów personalnych. Na bazie wskazanych danych następuje proces analizy i formułowania wniosków, które prezentowane są przedstawicielom firmy. 2. 2

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań

  - Na podstawie wypracowanych wniosków są przygotowywane rozwiązania nowe lub restrukturyzujące obszary sprzedażowe w organizacji. Praca odbywa się przy zaangażowaniu pracowników organizacji. Pracujemy w mniejszych zespołach lub indywidualne. Rozwiązania biorą pod uwagę istniejące zasoby jednak nie ograniczają się do nich. W założeniach przyjmowane są konkretne kamienie milowe dające dostęp do większych zasobów. Celem jest organizacja sprzedaży w taki sposób by nastąpiło realizowanie celów sprzedażowych firmy.;
  - Rozwiązani, które zostaną wypracowane mogą być ściśle powiązane z takimi obszarami organizacji, jak: produkty i marketing
  - Prezentacja rozwiązań przedstawicielom organizacji;
  - Uwagi do lub akceptacja wypracowanych rozwiązań.


 3. 3

  Wdrożenie

  - Przygotowanie planu wdrożenia
  - Przygotowanie zespołu wdrożeniowego z uwzględnieniem Ambasadorów Wdrożenia oraz sposobu czy w całej organizacji czy pilotażowo;
  - Przygotowanie KPI
  - Wdrażanie
  - Przy osiąganiu kamienia milowego sprawdzanie realizacji KPI
  - Korekta, jeżeli jest taka potrzeba
  - Wdrażanie
  - Szkolenie – jeżeli jest potrzebne
  - Audyt powdrożeniowy

Jesteś zainteresowany?

Doradztwo w budowaniu skutecznej Sprzedaży B2B to jeden z obszarów, w którym wszystkim nowym klientom przysługuje bezpłatna konsultacja. Jeśli szukasz skutecznego wsparcia w tym zakresie - napisz do nas.

BEZPŁATNA KONSULTACJA