IPR – Indywidualne Programy Rozwojowe

Indywidualne programy rozwojowe dotykają zarówno obszarów biznesowych jak i obszarów osobistych. Czyli, fundamentów szczęśliwego życia. Pracujemy z właścicielami biznesów, członkami zarządów, menedżerami, artystami, sportowcami i młodzieżą. Zapraszam na wspólną podróż w głąb Twoich możliwości. Po to by uzyskać spokój wewnętrzny, poukładanie i podnieść Twoją osobistą i biznesową efektywność na wyższy poziom. Narzędzia, których używamy to: coaching, mentoring, trening mentalny oraz challenging.

Nasze działania składają się z:

• Poznania się i akceptacji
• Określenia celu jaki jest do osiągnięcia
• Wypracowania planu wspólnej pracy, prowadzącego do osiągnięcia celu
• Określenia KPI
• Regularnej pracy zgodnej z ustaleniami
• Mierzenia postępu
• Podsumowania

Zanim rozpocznie się regularna praca, zmierzająca do osiągnięcia określonego celu spotykamy się na ,,Sesji 0’’ – podczas, której poznajemy się. Określamy wzajemne oczekiwania oraz zasady współpracy. Ta sesja służy, nawiązaniu pierwszej relacji i określeniu czy jesteśmy dla siebie i celu, który ma być zrealizowany dobrym wyborem. ,,Sesja 0” jest wspólną inwestycją czasu, nie jest za nią pobierana żadna opłata.

Kolejne etapy, to już regularna praca podczas ustalonych sesji, ukierunkowana na cel. Zawsze barny jest pod uwagę cały kontekst w sprawie do rozwiązania. Cały oznacza zazębianie się różnych obszarów zarówno biznesowych jak i innych. Z praktyki wiemy, że różne aspekty naszego życia wzajemnie na siebie oddziałują, dlatego nie da się ich odseparować. Reprezentujemy podejście kompletne.

Nasze programy oznaczone są cyframi 5,10,15 oznaczającymi ilość sesji:

• IPR 5
• IPR 10
• IPR 15

Podczas pracy kierujemy się elastycznością czasową, co oznacza, że jedna sesja może trwać zarówno 60 minut jak i 180 minut. Czas jest wypadkową celu danej sesji i tępa pracy. Taki sposób racy pozwala efektywnie wykorzystać każdą minutę i kończyć postawione zadanie nie przerywając go bo czas się skończył.

Każdy program, kończy się podsumowaniem wspólnej pracy oraz zawiera wskazówki na przyszłość.

Zapraszamy do skorzystania z ,,Sesji 0”, która do niczego nie zobowiązuje, otwiera natomiast bardzo mocno perspektywę na przyszłość.

Jesteś zainteresowany?

IPR – Indywidualne Programy Rozwojowe to jeden z obszarów, w którym wszystkim nowym klientom przysługuje sesja 0, która do niczego nie zobowiązuje. Jeśli szukasz skutecznego wsparcia - napisz do nas.

BEZPŁATNA KONSULTACJA